Startskottet för din träning

Hej! Praktikanten Victor här. Räcker det att löpträna eller gå till gymmet? Finns det något extra viktigt att ta hänsyn till? Idag har jag tänkt prata en kort stund om vikten av en träningsplanering och vad en sådan skulle kunna bidra med. Det är inte alltid lätt att hitta motivationen till att träna och det kan då vara av stor vikt att kunna luta sig tillbaka mot en tydlig idé kring träningen. Olika komponenter att ta med i beräkningarna tar jag med här nedan.

 

För det första så vill vi ha en träningsplanering som ska främja regelbunden träning. Det som menas med regelbunden träning är olika från person till person men vad som sammanfaller i alla fall är att vi här skriver hur mycket vi tänkt träna under en vecka, en månad eller till och med ett år. Vill vi träna två gånger i veckan så skriver vi ner det och utgår från att hinna med det varje vecka. Vad som är av vikt här är att vi väljer någon träningsform som är attraktiv i våra egna ögon och ingen annans.

 

När vi utformat en mall kring vår träningsmängd kommer vi möjligtvis efter varje vecka tänka på hur träningen genomförts. Har vi hunnit träna våra två träningspass? Om vi lyckats med det så kan vi börja titta på vår tränings progression. Med detta menas att vi ser hur vi kan utveckla vår träning. Känner vi att vi orkar med ett träningspass till nästa vecka kan vi prova detta. Progressionen kan även innebära att vi lägger på fem kilo extra på skivstången, eller springer en kilometer extra varje pass. Detta beror främst på vad för träningsform som bedrivs. Att skapa delmål kring sin träning är även det att främja sin progression och göra små tester kring sina delmål i form av att prova om det går att lyfta lite mer eller springa lite längre allt eftersom.

 

När vi känner oss kapabla att träna i den mån som träningsplaneringen säger kan vi utöka träningsplaneringen men en viktig aspekt är då att justera träningen till tiden som var och en disponerar över. Kan vi inte träna mer än vad vi gjort tidigare på grund av tidsbrist så är det fullt acceptabelt. Finns chansen att träna ett pass extra under en vecka så kan det däremot ge en ökad hälsovinst som inte upptäckts om vi inte gjort en analys av tillgången till tid.

 

Slutligen kan en träningsplanering fungera som en faktor mot överträning. Om vi har en tydlig mall över vår träningsvecka så följer vi den då den är anpassad efter dig och dina behov. Överträning kan orsaka stressymptom och dessa undviks då vi följer den mängden träning som står skriven och på så sätt når vi de hälsovinster och motivationshöjare som vi vill åt med träningen. Relationen mellan belastning och vila är viktig att ta hänsyn till och det gör vi i och med en tydlig träningsplanering.

 

Tack för visat intresse, och fortsätt ert exemplariska bidrag till Sverigestafetten!

 

Allt gott, Praktikanten Victor.

 

Läs mer: http://www.traningsdagbok.com/traningsplanering.aspx