Målgången på delsträcka 1

Den första delsträckans deltagare är i mål!

Målet sträcka1

målet sträckan 1

målet-1