Etappmål 2 är nått!

Nu har vi tagit oss till Gävle och tillsammans kämpar vi oss vidare mot nästa mål som är Karlstad. Lycka till alla!

etapp2